بیمه تکمیلی (هدیه پاسارگاد)

پوشش تکمیل درمان بیمه شدگان بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد

سلامتی شما ، آرزوی ماست

شرکت بیمه پاسارگادپس از اجرای طرح تکمیل پوششهای بیمه ای (طرح جدید بیمه عمر) به منظور رفاه بیشتر بیمه شدگان تحت پوشش خود و نیز با هدف ارائه خدمات بهتر و نوین برای اولین بار در صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه عمر و تامین آتیه طرح پوشش تکمیلی درمان بیمه شدگان بیمه های عمر وتامین آتیه بدون پرداخت حق بیمه را ارائه داده است. . در این طرح از زمانی که مجموع ذخایر ریاضی  با سپرده یا بدون سپرده  بیمه نامه بیش از بیست میلیون ریال (2 میلیون تومان) برسد ، بیمه شده تحت پوششهای تکمیل درمان بدون پرداخت حق بیمه و مازاد بر تعهدات بیمه گر اول (سازمان تامین اجتماعی ، سازمان خدمات درمانی و یا سایر سازمانهای مشابه) قرار خواهد گرفت .
*پوشش تکمیل درمان همراه بیمه عمر رایگان و بدون پرداخت حق بیمه می باشد

تامین هزینه های بیمارستانی بستری و جراحی

هزینه های بستری و جراحی حادثه و غیر حادثه حفاظت از شما هنگامی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارید. زمانی که نیاز به درمان پزشکی دارید، بیمه تکمیل درمان همراه بیمه عمر از شما حفاظت می کند. در این پوشش بیمه گذار می تواند هزینه های بیمارستانی خود را که شامل هزینه های بستری و جراحی (حادثه یا غیر حادثه) است را تا سقف 15 میلیون تومان دریافت نماید .
هزینه های بستری و اعمال جراحی اعضای اصلی بدن پایان نگرانی های شما در هنگام پرداخت هزینه های جراحی و پزشکی. در این پوشش بیمه گذار می تواند هزینه های بیمارستانی اعمال جراحی اعضای اصلی را تا سقف 30 میلیون تومان دریافت نماید.
بیماری های تحت پوشش: 1- قلب 2- مغز و اعصاب 3- پیوند کلیه 4- پیوند کبد 5- پیوند مغز استخوان 6- پیوند ریه بیمه گذاران بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس مبلغ ذخیره ریاضی در این پوشش به 4 گروه تقسیم می شوند.

جدول پوشش های سالانه برای هر یک از بیمه شدگان بیمه های عمر و تامین آتیهتبصره : دوره انتظار این پوشش 6 ماه پس از تاریخ شروع بیمه نامه و یا 6 ماه پس از تاریخ شروع جدید در بیمه نامه ( پس از صدور الحاقیه ) می باشد.

شرح بستری در بیمارستان :
تامین هزینه های بستری , جراحی , Day care , آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ( حداکثر در طی یک سال بیمه ای )

شرح جراحی های خاص :
تامین هزینه های شیمی درمانی , رادیو تراپی , اعمال جراحی مربوط به سرطان , مغز و اعصاب مرکزی و نخاع , دیسک ستون فقرات , گامانایف , قلب , پیوند ریه , پیوند کلیه , پیوند کبد و پیوند مغز و استخوان , آنژیوپلاستی عروق کرونر و عروق داخل مغز ( با احتساب سقف پوشش بیمه ای اول ).


  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359