سود بیمه زندگی

قبل از اینکه بخواهیم درباره سود بیمه عمر پاسارگاد صحبت کنیم باید ببینیم این بیمه چه ویژگی‌هایی دارد و چه مزایایی برای بیمه‌گزار ایجاد می‌کند. در کل بیمه عمر و سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه پوشش‌هایی در صورت بروز خسارت ارائه می‌دهد،

قبل از اینکه بخواهیم درباره سود بیمه عمر پاسارگاد صحبت کنیم باید ببینیم این بیمه چه ویژگی‌هایی دارد و چه مزایایی برای بیمه‌گزار ایجاد می‌کند. در کل بیمه عمر و سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه پوشش‌هایی در صورت بروز خسارت ارائه می‌دهد، محل خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با پرداخت حق بیمه در طی سالیان مختلف می‌توان از پوشش‌هایی از جمله فوت بر اثر حادثه، ازکارافتادگی بر اثر حادثه، امراض خاص و… بهره‌مند شد. پس از اتمام قرارداد تمام حق بیمه‌های پرداختی به‌علاوه سود حاصل از آن‌ها به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بیمه عمر و سرمایه‌گذاری هزینه نیست و علاوه بر سرمایه‌گذاری، از بیمه‌گزار در برابر خطراتی در طول زندگی پشتیبانی می‌کند.

در صورتی هم که بیمه‌گزار قبل از پایان قرارداد فوت کند، مبلغی تحت عنوان سرمایه فوت به ذی‌نفعانش تعلق می‌گیرد.

حال که با این بیمه به‌طور مختصر آشنا شدیم باید ببینیم سود آن به چه صورت است و آیا خرید این بیمه صرفه اقتصادی دارد یا خیر.

سود مادی یا معنوی؟! به کدام‌یک باید توجه کرد؟
می‌توان به بیمه عمر و سرمایه‌گذاری فقط به دید یک سرمایه‌گذاری سودزا نگاه کرد و برای دست یافتن به ارزش‌افزوده مالی این بیمه را خرید؛ اما آیا این نوع نگاه به بیمه عمر و سرمایه‌گذاری درست است؟

به عقیده اغلب کارشناسان بیمه عمر نباید نگاه صرف اقتصادی به این بیمه داشت؛ چرا که شاید اگر با این نگاه این بیمه را بررسی کنیم در مقایسه با سایر نهادهای سرمایه‌گذاری ارزش‌افزوده برابر یا حتی کمتری داشته باشد. مزیت اصلی این بیمه این است که علاوه بر اینکه امکان سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند، در برابر خطرات مختلفی در طول زندگی از بیمه‌گزار پشتیبانی می‌کند. برای مثال اگر بیمه‌گزاری یک قرارداد بیمه عمر 30 ساله داشته باشد که شامل پوشش امراض خاص هم باشد، درصورتی‌که در هر یک از سال‌های قرارداد دچار یکی از امراض خاص مثل سرطان شود، می‌تواند از بیمه مطابق بیمه‌نامه خسارت دریافت کند. با این وجود در پایان دوره نیز اندوخته خود را با سودهای آن دریافت می‌کند. بنابراین سود بیمه عمر فراتر از سود مالی است و در زمینه‌های دیگری هم برای بیمه‌گزار و خانواده‌اش مزیت ایجاد می‌کند.

البته پرداخت هزینه درمان بیماری مثل سرطان به‌نوعی سود مالی محسوب می‌شود؛ چون اگر بیمه‌گزار این بیمه را نداشته باشد باید تمام این هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با پوشش‌هایش معنی پیدا می‌کند و ارزشمند می‌شود.

به سپرده بیمه‌گزار در بیمه عمر پاسارگاد 2 نوع سود تعلق می‌گیرد که به شرح زیر است:

سود تضمینی بیمه عمر
یکی از انواع سود بیمه عمر پاسارگاد سود تضمینی است. این سود در واقع حداقل سودی است که به‌طور تضمینی از بیمه عمر دریافت می‌کنیم. میزان این سود معمولاً در اغلب شرکت‌های بیمه مشترک است و مقدار آن به این صورت است که در 2 سال اول قرارداد 16%، در 2 سال دوم 13% و بقیه سال‌های قرارداد 10% است.

سود تضمینی در اغلب شرکت‌های بیمه یکسان است.

مطلب مرتبط: سود تضمینی بیمه عمر؛ تضمین سرمایه‌گذاری در بیمه عمر!

سود مشارکت منافع بیمه عمر
یکی دیگر از انواع سود بیمه عمر پاسارگاد سود مشارکت منافع است. شرکت‌های بیمه از جمله بیمه پاسارگاد با استفاده از حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌گزاران در پروژه‌ها و نهادهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیمه‌گزاران را در سود حاصل از آن شریک می‌کنند. طبق قانون 85% از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری متعلق به بیمه‌گزار است.

85% سود مشارکت منافع نهایی برای بیمه‌گزار است.

در نهایت این دو سود با یکدیگر ترکیب می‌شود و سود نهایی بیمه عمر را تعیین می‌کند.


  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359