سرمایه گذاری(پس انداز طلایی)

داشتن پشتوانه مالی هموطنان باعث سربلندی و افتخار ماست
شرکت بیمه پاسارگاد با ایجاد طرح بیمه ای عمر و تامین آتیه با مشارکت در منافع خواستار ارتقاء سطح رفاه مالی هموطنان گردید
که در تمامی سنین جذابیت های خاص خود را دارا هست .
سرمایه گذاری برای کودکان :
داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است .
سرمایه گذاری برای جوانان:
این گروه سنی درگیر کار و سازندگی زندگی خود هستند . سرمایه گذاری حداقل 10% درآمد سالانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود.
سرمایه گذاری برای میانسالان:
افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند . علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشتگی باید نیم نگاهی هم به پوشش های تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.
خلاصه .... با ایجاد این سرمایه شما می توانید
آينده خود و خانواده خود را تامين نمايد.
سرمايه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنيد.
هزينه های تحصيلي فرزندان را تامين کنيد.
ارزش اقتصادی پس‌انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم حفظ کنید.
هزینه های جهیزیه و ازدواج فرزندان را تامین کنید.
از غرامت و پوشش های درمانی استفاده کنید
و ... ضمنا هنگامی که شما مبلغی را علاوه بر مبلغ حق بیمه مبلغی را به عنوان سپرده در بیمه نامه خود قرا می دهید ؛ شرکت بیمه پاسارگاد پوشش آتش سوزی منزل مسکونی را به عنوان هدیه به شما ارائه خواهد نمود و شما تا مادامی که سپرده خود را درون بیمه نامه حفظ می نمایید ، پوشش آتش سوزی بهره مند خواهید بود. به این ترتیب این مبلغ سپرده به رشد سرمایه های بیمه عمر کمک خواهد کرد. از سوی دیگر شما می توانید به درخواست خود این مبلغ را از بیمه عمر خود خارج نمایید که شامل ارزش بازخرید نخواهد شد و معادل همان مبلغ به شما پرداخت خواهد شد و بیمه عمر نیز بدون سپرده به قوت خود باقی خواهد ماند.

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359