بیمه عمر و مستمری پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد بعد از حدود 15 سال عرضه بیمه عمر و تامین آتیه با قابلیت پرداخت یکجای اندوخته صندوق سرمایه گذاری در انتهای قرارداد، بر حسب نیاز جامعه و درخواست بیمه گذاران برای دریافت مستمری بازنشستگی، اقدام به عرضه طرح مستمری خود از تاریخ 1400/10/01 نموده است.


بیمه عمر و مستمری پاسارگاد از دو دوره تشکیل شده است

الف - دوره اول بیمه‌ نامه که همان دوره تشکیل سرمایه (تشکیل اندوخته صندوق سرمایه‌گذاری) می‌باشد. در بیمه مستمری پاسارگاد، حداقل مدت دوره اول بیمه‌ نامه جهت تشکیل سرمایه 5 سال و حداکثر 30 سال است. یعنی مدت ‌زمان قرارداد در طرح بیمه عمر و مستمری حداقل پنج سال و حداکثر سی سال است.
ب - دوره دوم که دوره پرداخت مستمری نام دارد به دوره‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت بیمه پاسارگاد مستمری ماهانه پرداخت می‌شود و حداکثر تا سن نود سالگی بیمه‌شده، پرداخت مستمری می‌تواند ادامه داشته باشد. حداقل مدت پرداخت مستمری 5 سال و حداکثر زمان مدت پرداخت مستمری 45 سال می‌باشد.


مدت قرارداد بیمه مستمری پاسارگاد

از مجموع دوره اول (تشکیل سرمایه) و دوره دوم (پرداخت مستمری) تشکیل شده‌ است که به تفکیک در بیمه‌نامه عمر و مستمری قید شده، مدت قرارداد بیمه مستمری پاسارگاد میتواند حداکثر 50 سال ‌باشد و تا سن حداکثر نود سالگی بیمه‌ شده ادامه می‌یابد، بیمه‌ شده در طی هر دو دوره تحت پوشش خطر فوت قرار می‌گیرد.


تاریخ شروع و پایان قرارداد بیمه عمر و مستمری (در دوره تشکیل سرمایه)

تاریخ شروع قرارداد طرح بیمه عمر و مستمری شرکت بیمه پاسارگاد، تاریخ پرداخت اولین قسط حق بیمه می‌باشد و تاریخ پایان قرارداد، تاریخی است که اعتبار بیمه‌نامه در دور اول که همان دوره تشکیل سرمایه می‌باشد خاتمه می‌یابد.


تاریخ شروع دوره پرداخت مستمری

دوره پرداخت مستمری این بیمه‌نامه پس‌از انقضاء بیمه‌نامه در دوره اول (تشکیل سرمایه) آغاز می‌شود. پرداخت مستمری از ابتدای ماه بعدی تاریخ انقضاء بیمه‌نامه در دوره اول می‌باشد. نکته مهمی که در طرح مستمری بیمه پاسارگاد وجود دارد این است که مجموعه دو دوره از 50 سال نباید تجاوز کند پیشنهاد ما این است که تعادلی بین دوره اول و دوره دوم با توجه به میزان حق بیمه پرداختی برقرار شود، (هرچقدر حق بیمه پرداختی و مدت دوره اول بیشتر باشد مبلغ مستمری ماهانه در دوره دوم بیشتر خواهد بود).


پوشش‌های دوره مستمری


1- پوشش خطر فوت

در دوره پرداخت مستمری بیمه‌گذار می‌تواند درصدی از سرمایه فوت سال آخر دوره اول قرارداد خود را به دوره مستمری انتقال دهد.( به انتخاب بیمه گذار )
نکته 1 : در صورتی که بیمه شده تمایلی به داشتن پوشش فوت در دوره پرداخت مستمری نداشته باشد، این امر نیز در قالب قرارداد بیمه عمر و مستمری پاسارگاد میسر است .
نکته 2 : در صورت فوت بیمه شده در دوره پرداخت مستمری در صورتی که پوشش خطر فوت را داشته باشد، غرامت فوت بعلاوه مستمری تعیین شده به ذینفع یا ذینفعان قرارداد پرداخت میشود.
نکته 3 : مبلغ مستمری پرداختی حداکثر سالی 20 درصد نسبت به سال قبل خود میتواند افزایش داشته باشد. انتخاب درصد افزایش سالانه مستمری با مشتری می باشد.


2 - پوشش درمان تکمیلی ( هدیه پاسارگاد )

بیمه‌شده در دوره اول و دوم بیمه ‌مستمری به تناسب ذخیره ریاضی (اندوخته صندوق سرمایه‌گذاری) می‌تواند از پوشش هزینه‌های بستری و جراحی بیمارستانی برخوردار شود.  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359