پوشش از کار افتادگی (ویژه شاغلین)

* معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از كار افتادگی دائم و کامل
* پرداخت سرمایه و غرامت به بیمه شده
زمانی که شما به علت آسیب دیدگی، دیگر قادر به کار کردن نیستید . این پوشش به شما این امنیت و آرامش را می دهد که اگر سرپرست خانواده بر اثر حادثه کاری، از کارافتادگی دائم و کامل برای وی اتفاق افتاد، تمامی حق بیمه را بیمه گر پرداخت کرده و در انتهای قرار داد تمامی موجودی صندوق به وی پرداخت می گردد. اين امر به ادامه پوشش خدشه‌ای وارد نمی‌كند و ساير شرايط بيمه ‌نامه‌ ادامه خواهد داشت.
در پوشش بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، در صورت از کار افتادگی بیمه شده علاوه بر پرداخت حق بیمه ای که در قرارداد تعیین شده است مبلغی تا سقف 200 میلیون تومان به عنوان سرمایه و یا غرامت نیز به بیمه شده پرداخت می گردد.
این پوشش برای بیمه شده می باشد
از کار افتادگی کلی و دائمی فقط به افراد شاغل (افراد غیر از بازنشته، خانه دار، دانشجو و سرباز) و پایین تر از سن 59 سال تعلق می گیرد.
اگر منشاء معافیت و از کار افتادگی حادثه باشد با شروع قرارداد فعال می شود و اگر منشاء بیماری باشد این پوشش شش ماه پس از شروع قرارداد فعال می شود و شش ماه هم باید طول درمان ادامه داشته باشد.

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359