پوشش فوت طبیعی

با بیمه عمر زندگی حتی بعد از مرگ هم جاریست

حتی فکر کردن و اندیشه مرگ هم وحشت‌آور است؛ چه برسد به رویارویی با آن که قدرت تخیل و زبان از وصفش قاصر است. اما همان طور که می‌دانیم مرگ از حقیقی‌ترین و ناگزیرترین واقعیت‌های زندگانی است. بر خلاف تصور برخی علت ترس ما از مرگ بیش‌تر به خاطر آینده نزدیکان و خانواده‌ای است که ما به عنوان سرپرست ضامن خوشبختی آن‌ها هستیم. بعد از فوت معمولا خانواده متوفی که به صورت کامل از جهت اقتصادی به وی وابسته بوده‌اند در تنگنا قرار می‌گیرند. در چنین حالتی تامین هزینه‌های تحصیل تا تشکیل خانواده و خرید مسکن با توجه به شرایط اقتصادی موجود با دشواری زیادی همراه خواهد بود. بنابراین اگر متوفی از بیمه عمر فوت در بهره‌مند شده باشد با سرمایه‌ای که پاسارگاد در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد زندگی همچنان حتی بعد از مرگ جاریست…
پرداخت سرمایه فوت طبیعی بیمه شده:
تامین منبع مالی در صورت نبود سرپرست خانواده در صورتی که سر پرست (بیمه شده) خانواده بر اثر فوت طبیعی از بین برود : معادل 300 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه سرمایه اصلی، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد. مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 500 هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت طبیعی از بین برود . مبلغ 150 میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت طبیعی قرار می گیرد.
در زمان فوت بیمه شده علاوه بر غرامت فوت طبیعی ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.
حداکثر غرامت فوت طبیعی دو میلیارد تومان می باشد

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359