پوشش بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

طرحی جدید و ابتکاری نو برای آرامش هر چه بیشتر شما

بیمه پاسارگاد چنانچه منزل مسکونی تعیین شده از سوی بیمه گذار در طول مدت بیمه به علت وقوع آتش سوزی، صاعقه و انفجار دچار حادثه شود. خسارت وارده را حداکثر تا مبلغ (800 میلیون تومان) تحت پوشش در بیمه نامه عمر و تامین آتیه پرداخت می نماید.
ضمناَ هنگامی که شما مبلغی را علاوه بر مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده در بیمه نامه خود قرار می دهید شرکت بیمه پاسارگاد پوشش آتش سوزی منزل مسکونی را به عنوان هدیه به شماارائه خواهد نمود و شما تا مادامی که سپرده خود را درون بیمه نامه حفظ می نمایید از پوشش آتش سوزی بهره مند خواهید بود.
به این ترتیب این مبلغ سپرده به رشد سرمایه های بیمه عمر کمک خواهد کرد و از سوی دیگر شما می توانید به درخواست خود این مبلغ را از بیمه عمر خود خارج نمایید که شامل ارزش بازخرید نخواهد شد و معادل همان مبلغ به شما پرداخت خواهد شد و بیمه عمر نیز بدون سپرده به قوت خود باقی خواهد ماند.

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359